Comenius

  • Comenius in Naarden

    Op 28 maart 1933 werd in Naarden een stukje Nederlands grondgebied in erfpacht gegeven aan Tsjechoslowakije tegen de somma van een gulden per jaar.