Ondernemersverenigingen

Er zijn verschillende ondernemersverenigingen actief in Naarden.

Lidmaatschap van een ondernemersvereniging biedt u een actief netwerk van collega-ondernemers, ondersteuning bij uw bedrijfsvoering en zorgt voor uw belangbehartiging. Kijk gerust op de websites van de volgende organisaties om te kijken welke organisatie bij u zou passen.

De gemeente Naarden onderhoudt goede contacten met de ondernemersvereniging. Zo is de gemeente regelmatig aanwezig op de ledenvergaderingen en is er bestuurlijk overleg. Op die manier kan de gemeente inspringen op belangrijke ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven. Zo werken we samen aan een optimaal ondernemersklimaat van Naarden.
Ondernemen doet u zelf, maar wij willen u alle ruimte bieden van uw onderneming een succes te maken.