WOZloket

Inwoners van Naarden kunnen op http://www.naarden.woz-portaal.nl/ terecht voor informatie over de waardebepaling van hun huis of bedrijf, op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) en de daaraan verbonden OZB-aanslag.

Op de site vindt u algemene informatie over de Wet WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) en de uitvoering ervan. Op grond van deze wet stelt de gemeente de waarde vast van alle onroerende zaken in de gemeente Naarden. U kunt op deze site zelf precies nagaan op basis van welke kenmerken de WOZ-waarde van uw woning wordt bepaald.