Milieu en afval

  • Inzameling huishoudelijk afval

    De inzameling van huishoudelijk afval is in de regio Gooi en Vechtstreek overgedragen aan de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD). 

  • Bedrijfsafval

    De kerntaak van de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD) is de zorg voor het op een efficiënte en milieubewuste manier inzamelen van huishoudelijk afval uit de regio Gooi en Vechtstreek. De GAD is een dienst die uitsluitend huishoudelijk afval van burgers inzamelt. Wat mag u wel aan bedrijfsafval bij de GAD inleveren?