Samenstelling

Marcel Adriani, Hetty Molenbrugge, Joyce Sylvester, Henk Lanting, Wil de Vries-Kempes

Joyce Sylvester

Sylvester
contactgegevens en taken Joyce Sylvester
FunctieWaarnemend burgemeester
Telefoonnummer035 695 7811
E-mail adresinfo@naarden.nl
Taken
 • Intergemeentelijke samenwerking en bestuurlijke organisatie;
 • Fusie (externe woordvoering en interbestuurlijke contacten);
 • Openbare orde en veiligheid;
 • Integrale handhaving;
 • Huiselijk geweld;
 • Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen;
 • Algemeen juridische zaken, voor zover het de wettelijke taak van de Burgemeester betreft;
 • Monumentenbeleid;
 • Representatie;
 • Stedenband Uherský Brod.

Henk Lanting

Lanting
contactgegevens en taken Henk Lanting
FunctieWethouder
Telefoonnummer035 695 7811
E-mail adreshenk.lanting@naarden.nl
Taken

Wethouder Economische zaken, 1e loco-burgemeester 

Focus: Economische ontwikkeling en bedrijfsvoering ambtelijke organisatie
Thema: Efficiency en effectiviteit

 • Financiën;
 • Bedrijfsvoering (Personeel en Organisatie, Juridische Zaken, Communicatie (intern en extern), Informatie, Huisvesting);
 • Ruimtelijke ordening;
 • Fusie (coördinatie beleid);
 • Economische zaken (inclusief bedrijfscontacten);
 • Stadspromotie, toerisme en evenementen (inclusief vestingvisie).

Spreekuur

Donderdag 17.00 - 18.00 uur. Afspraak via Bestuurssecretariaat, tel. 035 695 78 05.

Politieke partijVVD

Wil de Vries-Kempes

de Vries-Kempes
contactgegevens en taken Wil de Vries-Kempes
FunctieWethouder
Telefoonnummer035 695 7811
E-mail adreswil.de.vries-kempes@naarden.nl
Taken

Wethouder Bewonersparticipatie en Leefomgeving, 2e loco-burgemeester

Focus: Verbeteren contact met bewoners over directe leefomgeving
Thema: Interactieve beleidsontwikkeling

 • Inrichting en beheer openbare ruimte, inclusief speelruimte;
 • Mobiliteit (Verkeer, vervoer en Parkeren);
 • Milieu;
 • Wijkgericht werken;
 • Bewonersparticipatie;
 • Dienstverlening.

Spreekuur

Woensdag 17.00 - 18.00 uur. Afspraak via Bestuurssecretariaat, tel. 035 695 78 05.

Politieke partijGroenLinks

Marcel Adriani

Adriani
contactgegevens en taken Marcel Adriani
FunctieWethouder
Telefoonnummer035 695 7811
E-mail adresmarcel.adriani@naarden.nl
Taken

Wethouder Wonen, welzijn en zorg, 3e loco-burgemeester

Focus: maatschappelijke ontwikkeling en voorzieningen
Thema: Ontwikkeling E-Overheid

 • Volkshuisvesting (inclusief woningbouwprogramma en grondexploitaties);
 • Onderwijs, kinderopvang, jeugdbeleid, sociaal cultureel werk en bibliotheek;
 • Cultuur, Sport en Recreatie (sportieve recreatie; dus niet toeristische recreatie);
 • Zorg en maatschappelijke ondersteuning (incl. WMO, Integratie, Minderheden, ouderenbeleid, Wajong, etc);
 • Werk en inkomen;
 • Subsidies.

Spreekuur

Woensdag 17.00-18.00 uur.  Afspraak via Bestuussecretariaat, tel. 035 695 78 05.

Politieke partijD66

Hetty Molenbrugge

Molenbrugge
contactgegevens en taken Hetty Molenbrugge
FunctieWaarnemend secretaris
Telefoonnummer035 695 7811
E-mail adreshetty.molenbrugge@naarden.nl
Taken

De gemeentesecretaris is de schakel tussen het college van burgemeester en wethouders aan de ene kant en de ambtelijke organisatie aan de andere kant. De waarnemend secretaris van de gemeente Naarden is Hetty Molenbrugge.