Samenstelling

dr. Joyce Sylvester

Sylvester
contactgegevens en taken dr. Joyce Sylvester
FunctieWaarnemend burgemeester
Telefoonnummer035 695 7811
E-mail adresinfo@naarden.nl
Taken
 • Intergemeentelijke samenwerking en bestuurlijke organisatie;
 • Fusie (externe woordvoering en interbestuurlijke contacten);
 • Openbare orde en veiligheid;
 • Integrale handhaving;
 • Huiselijk geweld;
 • Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
 • Algemeen juridische zaken, voor zover het de wettelijke taak van de burgemeester betreft;
 • Representatie;
 • Stedenband Uherský Brod.
   

Miriam van Meerten-Kok

van Meerten-Kok
contactgegevens en taken Miriam van Meerten-Kok
FunctieWethouder
Telefoonnummer035 695 7811
E-mail adresmiriam.vanmeerten@naarden.nl
Taken
 • 1e locoburgemeester;
 • Economische zaken;
 • Werk en inkomen;
 • Zorg en welzijn;
 • Passend onderwijs;
 • Jeugdbeleid;
 • Sociaal-cultureel werk;
 • Bibliotheek;
 • Subsidies;
 • Stadspromotie, toerisme en recreatie;
 • Vestingwerken.
   
Politieke partijVVD

Olaf Vroom

Vroom
contactgegevens en taken Olaf Vroom
FunctieWethouder
Telefoonnummer035 695 7811
E-mail adresolaf.vroom@naarden.nl
Taken
 • 2e locoburgemeester;
 • Financiën (inclusief grondexploitaties);
 • Fusie;
 • Dienstverlening;
 • Bedrijfsvoering (inclusief P&O, Juridische zaken, Communicatie, informatie, ICT en huisvesting);
 • Milieu;
 • Onderwijs en Kinderopvang
Politieke partijD66

Marleen Sanderse

Sanderse
contactgegevens en taken Marleen Sanderse
FunctieWethouder
Telefoonnummer035 695 7811
E-mail adresmarleen.sanderse@naarden.nl
Taken
 • 3e locoburgemeester;
 • Ruimtelijke ordening;
 • Volkshuisvesting (inclusief woningbouwprogramma);
 • Monumenten;
 • Inrichting en beheer openbare ruimte;
 • Wijkgericht werken;
 • Mobiliteit (verkeer, vervoer en parkeren);
 • Cultuur en sport.
   
Politieke partijCDA

Hetty Molenbrugge

Molenbrugge
contactgegevens en taken Hetty Molenbrugge
FunctieWaarnemend secretaris
Telefoonnummer035 695 7811
E-mail adreshetty.molenbrugge@naarden.nl
Taken

De gemeentesecretaris is de schakel tussen het college van burgemeester en wethouders aan de ene kant en de ambtelijke organisatie aan de andere kant. De waarnemend secretaris van de gemeente Naarden is Hetty Molenbrugge.