Nevenfuncties

  • Nevenfuncties college van burgemeester en wethouders

    De leden van het college van burgemeester en wethouders vervullen vaak ook nog andere functies, de zogenaamde nevenfuncties. Dit kan bijvoorbeeld een andere baan of een ander beroep zijn, maar ook één of meer onbetaalde functies in maatschappelijke organisaties. De nevenfuncties zijn openbaar.