Nevenfuncties

  • Nevenfuncties gemeenteraad

    De leden van de gemeenteraad vervullen vaak ook nog andere functies, de zogenaamde nevenfuncties. Dit kan bijvoorbeeld een andere baan of een ander beroep zijn, maar ook één of meer (on)betaalde functies in maatschappelijke organisaties. De nevenfuncties zijn openbaar.