Jaarverslagen

Gemeentelijke diensten zijn vaak verplicht een jaarverslag te maken; een verantwoording aan de gemeenteraad over wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Vaak met een financiële vertaling.

Behalve dat het verplichting is, leveren de jaarverslagen zinvolle informatie op over de activiteiten van het afgelopen jaar.