Homepage

Nieuws

  • Op maandagavond 20 april 2015 neemt de Fusieraad een besluit over het voorstel voor de huisvesting van de gemeente Gooise Meren. De discussie over het voorstel vindt al een week eerder plaats, in de Fusiecommissie van 13 april 2015. Aansluitend vergadert de raad van Naarden over de afstoting van de Vestingwerken.

  • De ontwikkeling van het Storkterrein kan doorgang vinden. De plannen kwamen onder druk te staan vanwege een zakelijk geschil tussen het Wellant College en Bon Houdstermaatschappij. Op 8 april 2015 brachten zij naar buiten dat zij tot een oplossing zijn gekomen.

  • Naarden doet volop mee aan de Nationale Sportweek, van 18 april tot en met 25 april 2015. Verspreid over Naarden kunnen inwoners van alle leeftijden kennis maken met heel uiteenlopende sporten.

  • De vernieuwing van het Ruijsdaelplein is voltooid. Op dinsdagmiddag 21 april 2015 wordt het plein om 16.00 uur officieel geopend door wethouder Marleen Sanderse en Jelmer Kruyt, fractievoorzitter van de VVD. De omwonenden en andere inwoners zijn daarbij van harte welkom! De gemeente zorgt voor een hapje en een drankje.

  • Op 9 april 2015 vond de derde bijeenkomst plaats in het kader van de ontwikkeling van een visie op de toekomst van het ‘gebied Amersfoortsetraatweg’. In samenwerking met de klankbordgroep wordt de visie (conceptversie) op papier gezet. Deze wordt op donderdagavond 11 juni 2015 tijdens een bijeenkomst in het Stadskantoor gepresenteerd aan de inwoners en andere belanghebbenden. De presentatie is mede bedoeld om te checken of de visie een goed beeld geeft van de ideeën en inzichten die uit het participatietraject naar voren zijn gekomen.

Evenementen