Homepage

Nieuws

  • Het water in de vestinggrachten is geen zwemwater; het water wordt niet gecontroleerd. Veilig zwemmen kan wel bij het Naarderbos. Kijk op www.zwemwater.nl voor meer veilige zwemplekken in natuurwater.

  • De gemeente Naarden heeft in samenwerking met bewoners en de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD) in kaart gebracht wat de beste locaties zijn voor de plaatsing van containers voor ondergrondse afvalinzameling in de Vesting. Het is gelukt om tot een evenwichtige locatiekeuze te komen. Tot 5 juli 2015 kunnen de Vestingbewoners via naardenondergronds@gad.nl hun reactie geven.

  • Het plan voor de nieuwbouw in het centrum van de Keverdijk is klaar en in te zien op samenkeverdijk.nl. Aan de totstandkoming van het plan is een uitgebreid participatietraject vooraf gegaan.

  • De gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2015 was de laatste voor het zomerreces. Onder andere de verkeersmaatregelen Oranje Nassaupark,  de passantenhaven, het Goois Natuurreservaat en het vertrek van wethouder Marcel Adriani stonden op de agenda.

  • Nadat op 8 april 2015 overeenstemming werd bereikt door het Wellant college en Bon Vastgoed, is het plan voor de Storklocatie weer voortvarend opgepakt. De gemeenteraad heeft op woensdagavond 24 juni 2015 het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor de Storklocatie vastgesteld.

  • Sinds 1 december 2014 mochten winkels in Naarden op proef zondags van 12.00 tot 18.00 uur geopend zijn. Het bleek een succes. De gemeenteraad nam daarom op 24 juni 2015 het besluit om de Verordening Winkeltijden hierop aan te passen.

Evenementen