Homepage

Nieuws

  • Op dinsdag 10 maart 2015 vindt in Gasterij Stadzigt (Meerkade 2A Naarden) van 19.30-21.00 uur een informatiebijeenkomst plaats over het plan om bij de Karnemelksloot een tunnel te realiseren voor recreatieve wandelaars en fietsers. Binnenlopen kan vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur wordt een presentatie gegeven, voor en na de presentatie kunt u stands met aanvullende informatie bezoeken. Medewerkers van de vier deelnemende organisaties geven uitleg en beantwoorden graag uw vragen.

  • Op 26 februari 2015 vond in het Naarderheem de eerste ‘inspiratieavond’ plaats van een serie van drie die gaan leiden tot een visie op de toekomst van het ‘gebied Amersfoortsestraatweg’. Kon u op 26 februari 2015 niet aanwezig zijn? Via amersfoortsestraatweg.nl kunt u uw ideaalbeeld voor het gebied doorgeven. Uw bijdrage wordt dan nog meegenomen bij het opstellen van de scenario's.

  • Vanaf 26 februari 2015 geldt er op de Rijksweg ter hoogte van de Witte Toren aan beide zijden een parkeerverbod. Het college komt daarmee tegemoet aan klachten van passerende weggebruikers.

  • Vanwege werkzaamheden in de Vesting wordt het doorgaande verkeer tot 28 maart 2015 buitenom de Vesting geleid.

  • Tot en met 27 maart 2015 worden in opdracht van de gemeente in de Vesting twee projecten uitgevoerd: de herinrichting van het Ruijsdaelplein en het herstel van in totaal vijf kruispunten op de Cattenhagestraat en de Marktstraat. 

  • Naarden doet ook in 2015 weer mee aan de viering van Internationale Vrouwendag. Op zaterdag 7 maart 2015 vindt van 16.00-18.00 uur een bijeenkomst in het Stadhuis plaats. De sfeer zal heel informeel zijn en er is plaats voor zowel het feestelijke als het inhoudelijke element. Aanmelden kan tot 6 maart 2015 via info@naarden.nl.

Evenementen