Homepage

Nieuws

  • De regio Gooi en Vechtstreek en andere delen van de provincie Noord-Holland zijn op vrijdagochtend 27 maart 2015 rond 9.45 uur getroffen door een stroomstoring. De oorzaak lag in defect van een hoogspanningsverdeelstation van Tennet in Diemen. Aan het eind van de ochtend was er weer stroom in de Gooi en Vechtstreek, op Texel en in Castricum en Almere. 

  • Op donderdagavond 19 maart 2015 vond in het Naarderheem de tweede bijeenkomst plaats in het kader van de ontwikkeling van een visie op de toekomst van het ‘gebied Amersfoortsestraatweg’. Kon u niet aanwezig zijn? U kunt uw ideeën ook via amersfoortsestraatweg.nl indienen. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 9 april 2015 om 20.00 uur in het Naarderheem.

  • In opdracht van de gemeente Naarden gaat de firma Teeuwissen van 7 t/m 17 april 2015 de riolen in de Vesting reinigen, in het kader van periodiek onderhoud. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07:30 uur en 16:30 uur. Het is lastig in te schatten op welke dag welke straat aan de beurt is. Dat is mede afhankelijk van het weer en de vervuiling van het hoofdriool. 

  • Tot en met 6 mei 2015 kunnen de inwoners van Naarden, Muiden en Bussum hun zienswijze indienen op 3 nieuwe subnota’s van het Beleidsplan Sociaal Domein 2015 - 2018. Dat kan via mevrouw A. van Osenbruggen (astrid.van.osenbruggen@naarden.nl of 035 - 695 78 11).

  • In het kader van de artikel 12- status krijgt de gemeente Muiden een bedrag toegekend van €10.230.00. 

  • Burgemeester Joyce Sylvester heeft op Comeniusdag, zaterdag 21 maart 2015, samen met burgemeester Patrik Kunčar van Uherský Brod, een nieuw straatnaambord onthuld in de Vesting. De binnentuin achter het Comeniusmuseum aan de Kloosterstraat heet voortaan Uherský Brod hof. Het is een bevestiging van de stedenband tussen de twee gemeenten.

  • Op woensdag 18 maart 2015 vond de landelijke Boomplantdag plaats. Naarden deed ook weer mee. In aanwezigheid van wethouder Marleen Sanderse, buurtbewoners en medewerkers van De Veste, werden vijf nieuwe amberbomen geplant in de Koningin Wilhelminalaan. 

  • Amaris, Vivium, Versa en de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum hebben op 26 maart 2015 in een intentieverklaring afspraken vastgelegd om de wijk- en buurtgerichte ondersteuning te verbeteren.

  • In Naarden wordt al op een aantal plaatsen enthousiast Jeu de Boules gespeeld. In de Keverdijk ligt ook een Jeu de Boules baan en nu, met de lente in aantocht, wordt deze door wijkpost De Schakel in samenwerking met de buurtsportcoaches weer in gebruik genomen. Iedere dinsdagochtend om 10.00 uur kunt u Jeu de Boules komen spelen. Er wordt verzameld in de ontmoetingsruimte van wijkpost De Schakel. Aanmelden is niet nodig.

  • Burgemeester Joyce Sylvester reikte op Comeniusdag (21 maart 2015) namens de Stichting Comenius Museum de Comeniusprijs uit aan de bekende historicus en publicist Geert Mak

Evenementen