Homepage

Nieuws

  • Tussen Vecht en Eem (TVE), de regionale historische organisatie, besteedt in 2014 uitgebreid aandacht aan de Eerste Wereldoorlog die 100 jaar geleden uitbrak. Op zaterdag 4 oktober 2014 is er een uitgebreid programma met lezingen en excursies. En het tijdschrift van TVE wijdt diverse artikelen aan het onderwerp.

  • Het echtpaar Van Woerkom - Lap was op 27 september 2014 60 jaar getrouwd. Burgemeester Sylvester ging op 29 september 2014 bij het echtpaar langs om namens de gemeente de felicitaties over te brengen.

  • De gemeenten Naarden, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Weesp en Wijdemeren gaan er samen met Alzheimer Nederland aan werken dat inwoners met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Op 25 september 2014 tekenden zij in het Raadhuis van Hilversum een verklaring waarin dat gezamenlijke doel is vastgelegd.

  • Gooise Meren, zo zou de nieuwe gemeente kunnen gaan heten, die ontstaat als Naarden, Muiden en Bussum per 1-1-2016 met elkaar fuseren. 

  • Het Beraad Naarden-Bussum-Muiden (BNBM) is een Wmo-adviesraad voor de gemeenten Naarden, Bussum en Muiden. Het BNBM geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het BNBM is op zoek naar een aantal nieuwe leden.