Homepage

Nieuws

  • Weggebruikers rijden vanaf maandag 7 september 2015 over een nieuw stuk A1 in de richting van Amersfoort. Het deel ligt ten oosten van knooppunt Diemen. Dit is het eerste deel van de A1 dat wordt verlegd naar het zuiden. Meer delen zullen volgen: Rijkswaterstaat werkt aan het verleggen van een groot deel van de A1 ter hoogte van Muiden, zodat de leefbaarheid daar verbetert. Vanaf de huidige A1 is het zandlichaam waarop de weg straks komt te liggen al goed te zien.

    Weggebruikers moeten rekening houden met hinder tijdens het omzetten van de rijstroken en met een nieuw wegbeeld vanaf maandag 7 september.

  • Op woensdag 26 augustus 2015 is Olaf Vroom in een ingelaste gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd als wethouder.

  • Sinds 1 september 2015 kunnen inwoners van Bussum en Naarden die geldzorgen hebben advies krijgen via een speciaal spreekuur.

  • Derk Jan Ekkelenkamp (91) en Johanna Hilda Ekkelenkamp-Egg (91) waren op 22 augustus 2015 65 jaar getrouwd. Burgemeester Sylvester bracht namens de gemeente Naarden de felicitaties over.

  • Op 14 september 2015 vindt in de Vesting een wijkschouw plaats. De wijkschouw is bedoeld om te inventariseren of zich in de openbare ruimte zaken voordoen die om verbetering vragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om zwerfvuil, verlichting, beplanting of verkeersonveilige situaties. Wilt u bepaalde punten onder de aandacht van de wijkschouwers brengen, dan kunt u dit tot en met 4 september 2015 melden via d.onnes1@kpnplanet.nl.

Evenementen