Homepage

Nieuws

  • In de afgelopen periode konden inwoners van Naarden, Muiden en Bussum hun zienswijze geven op het Beleidsplan Sociaal domein. Vanaf nu komt het aan op besluitvorming: de gemeenteraden van de drie gemeenten buigen zich de komende weken over het plan. U kunt daarbij zijn, op 1 september en 6 oktober 2014.

  • De afdelingen belastingen van de gemeenten Naarden, Bussum en Muiden worden per 1 september 2014 samengevoegd.

  • Op zondagmiddag 17 augustus 2014 vond in Naarden een Stille Tocht plaats ter herdenking van de slachtoffers van de vliegramp met de MH17. In het bijzonder werd stil gestaan bij het Naardense gezin dat het leven liet: Ingrid Meijer en haar dochters Sophie, Fleur en Bente van der Meer. 

  • De vaststelling door de gemeenteraad van het bestemmingsplan voor de Stork-locatie, zal op een later moment plaatsvinden dan op de geplande datum van 17 september 2014. Als gevolg van een rechterlijke uitspraak is het Wellant College op dit moment namelijk nog niet in de positie om de Samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Deze overeenkomst is juridisch noodzakelijk om het bestemmingsplan te kunnen vaststellen.