Homepage

Nieuws

  • Uw aanslagbiljet raadplegen? Uw taxatieverslag inzien? Bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ waarde of aanslag 2015? Aanmelden of afmelden voor automatische incasso? Rekeninggegevens wijzigen? Uw hond aanmelden of afmelden voor de hondenbelasting? Bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting? U kunt al deze zaken online regelen. Met uw Burgerservicenummer, geboortedatum en biljetnummer kunt u inloggen op een site met betrekking tot de gemeentelijke belastingaanslag 2015.

  • Rituelen en algemene gebruiken bieden houvast bij het afscheid nemen en herdenken van dierbare overledenen. Tegelijkertijd is er onder nabestaanden een groeiende behoefte om het afscheid en het herdenken een persoonlijk invulling te geven. Om daaraan recht te doen bieden de Naardense begraafplaatsen sinds 1 januari 2015 nieuwe mogelijkheden. Dat geldt in het bijzonder voor Nieuw Valkeveen. 

  • Van woensdag 21 januari tot en met vrijdag 6 februari 2015 is tussen het Ruijsdaelplein en de Pijlstraat geen doorgaand verkeer mogelijk.