Homepage

Nieuws

  • In 2015 gaat de gemeente in een groot deel van de wijken Keverdijk en Thijssepark het riool vervangen en nieuwe openbare verlichting aanbrengen. Ook krijgt een deel van het openbaar groen een opknapbeurt. De gemeente betrekt de inwoners bij de invulling van de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. De eerste bewonersbijeenkomst vond plaats in februari 2014. Op dinsdagavond 30 september 2014 volgt de tweede.   

  • Op zijn eerste vergadering na het zomerreces sprak de raad onder meer over de onveilige verkeerssituatie op twee plekken in Naarden. 

  • Het Beraad Naarden-Bussum-Muiden (BNBM) is een Wmo-adviesraad voor de gemeenten Naarden, Bussum en Muiden. Het BNBM geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het BNBM is op zoek naar een aantal nieuwe leden.

  • Dankzij de nabijheid van de A1 is bedrijventerrein Gooimeer Noord heel goed te bereiken. En dat is een heel groot pluspunt. Maar er zijn ook minpunten. Er is leegstand, de inrichting van het terrein is op plekken inefficiënt en het gebied oogt hier en daar wat verouderd. De ondernemers hebben goede ideeën voor verbeteringen, zo bleek op 18 september 2014.